In tien stappen naar de optimale industriezuiger

Het aanbod aan industriezuigers is groot. Hoe vind je het optimale apparaat voor uw individuele toepassing? Heel eenvoudig: door de configuratie van de stofzuiger in tien stappen vast te stellen.

Het aanbod aan industriezuigers is groot. Hoe vind je het optimale apparaat voor uw individuele toepassing? Heel eenvoudig: door de configuratie van de stofzuiger in tien stappen vast te stellen.

1. Hoe zwaar is het zuigmateriaal?

Het ligt voor de hand dat metaalspaanders een ander zuigvermogen vereisen dan kunststofgranulaat of pluis van textielverwerking. Het soortelijk gewicht geeft dus de doorslag over het vermogen van de zuiger.

 

2. Is er ontploffingsgevaar?

Geheel aan het begin moet ook de vraag worden gesteld: moet de kwestie van explosiebeveiliging in acht worden genomen? Alle Ruwac zuigers zijn zowel in stof- als ook in gasexplosiebeveiligde uitvoering verkrijgbaar.

 

3. Gevaarlijke goederen of niet?

Is het zuigmateriaal gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu? Het antwoord op deze vraag bepaalt welke van de drie gestandaardiseerde filterklassen wordt toegepast.

Voor niet-kritisch stof is L de beste keuze. Stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid wordt tegengehouden met filters van klasse M, en filters van categorie H worden gebruikt voor zeer giftige of zeer kankerverwekkende stoffen (bijv. asbest of stof in de farmaceutische productie).

 

4. Hoeveel zuigmateriaal?

Is het zuigmateriaal aanwezig in eerder nauwelijks te herkennen doses of in grote hoeveelheden? Dit bepaalt de grootte en evt, het type van het afvoersysteem (zie punten 6 en 7). 

 

5. Continue of intermitterende werking?

Voor de klassieke bedrijfsreiniging na de dienst of wanneer nodig is in de regel een wisselstroomzuiger ideaal. Als de reinigingswerkzaamheden een uur of langer duren, dan zou de gebruiker een "continu draaiend systeem" met draaistroomaandrijving moeten overwegen. Als derde optie biedt Ruwac zuigers met een direct aangedreven zijkanaalverdichter aan, die echter ook eerder geschikt zijn voor continue werking.

 

6. Met of zonder voorafscheider?

Wat in de praktijk vaker buiten beschouwing wordt gelaten (of in geval van ontoereikend advies) is de vraag: Brengt een voorafscheider voordelen met zich mee? Dit is bijvoorbeeld altijd het geval wanneer grote hoeveelheden zuigmateriaal moeten worden opgezogen. Aangezien de voorafscheiders even mobiel zijn als de werkelijke zuigers, kunnen ze even flexibel worden gebruikt - en de gebruiker profiteert ervan dat hij de opvangcontainer minder vaak hoeft te legen

 

7. Opvangcontainer: bak, zak of filterzak?

Er is een ruime keuze aan opvangcontainers, die door enkele parameters goed kan worden beperkt –o.a. de hoeveelheid van het aanzuigmateriaal en het gezondheidsrisico. Bij de meeste compacte of industriezuigers valt het zuigmateriaal in een bak onder het filter. De bak kan bijv. worden bekleed met een foliezak, een stoffilterzaksysteem of een afvalcontainer. Bij zwaar zuigmateriaal kunnen rolbakken nuttig zijn. Daarnaast zijn er systemen die voorkomen dat de bediener in contact komt met het zuigmateriaal.

 

8. Afvoeren of recyclen?

Steeds vaker is de circulaire economie bij de keuze voor een zuiger een factor. Als het zuigmateriaal (bijv. kunststofgranulaat of poedercoating) wordt teruggevoerd in het proces, heeft dit invloed op de configuratie van de zuiger, met name op de keuze van de opvangcontainer.

 

9. Generalist of specialist?

Afhankelijk van het toepassingsprofiel van de zuiger kan het beter zijn geen gebruik te maken van het modulaire basisprogramma, maar een speciale zuiger te kiezen die voor een specifieke toepassing is ontworpen. Voorbeelden zijn de afzuiging van spanen, het opzuigen van grote hoeveelheden lichte materialen en het scheiden van vast en vloeibaar zuigmateriaal.

 

10. Welke toebehoren?

Slim gekozen toebehoren (borstels, mondstukken, handbuizen, zuigmonden...) kunnen de veelzijdigheid van de zuiger nog vergroten en ervoor zorgen dat de productie- of werkomgeving schoon is zonder residuen. Vooral voor het reinigen van machines zijn er veel opties die het zuigen gemakkelijker maken. Een blik in het toebehorenprogramma (link) is de moeite waard!

Link:

https://www.ruwac.nl/producten/toebehoren

 

Conclusie: de toepassing beslist, advies helpt

Dit korte overzicht laat zien: bij de keuze van "normale" industriezuigers voor algemene bedrijfsreiniging heeft de gebruiker veel mogelijkheden. De aanbeveling vanuit het oogpunt van Ruwac is: het is beter om niet "standaard" of uit een (online) catalogus te kopen, maar zorgvuldig te kiezen en, idealiter, ook gebruik te maken van het niet-bindende advies van de Ruwac-buitendienst. Dan is de kans zeer groot dat de zuiger zijn (altijd individuele) taak permanent op de best mogelijke manier zal vervullen. De korte tijd die een individuele configuratie in beslag neemt, is goed besteed!