EU-subsidie voor Ruwac

ONTWIKKELING VAN EEN ACHTERAF AAN TE BRENGEN DIGITALBOX EN DAAROP GEBASEERDE DIGITALE MONITORING- EN ASSISTENTIESYSTEMEN VOOR INDUSTRIEZUIGERS.

(Condition Based Monitoring en Maintenance, digitale service- en onderhoudsbewaking)

Korte beschrijving van het project:

Door middel van een (achteraf aan te brengen) digitale box moet essentiële informatie over de bedrijfstoestand van de industriële zuiger worden verzameld, overgedragen en geëvalueerd. In de toekomst zullen deze gegevens worden gebruikt om bestaande serviceprocessen te optimaliseren, nieuwe service- en onderhoudsmodellen te ontwikkelen en uitgebreide zelfdiagnoses te stellen, oftewel wanneer hulp nodig is kan er snel worden geschakeld. Bovendien kan de verzamelde informatie ondersteuning bieden in de productieketen van de gebruiker.

In de verdere productontwikkeling van Ruwac zal digitalisering een duidelijke bijdrage leveren.

Zo wordt de basis gelegd voor een aanzienlijke  vernieuwde invulling van ons servicemodel, waardoor een unique selling point wordt gecreëerd en de toekomstige integratie van digitale toepassingen wordt gediend. 

Naast de ontwikkeling van de modulaire te gebruiken hardware oplossing moet een individuele frontend-oplossing op basis van nieuwe toepassingsmodellen worden opgesteld. 

Op die manier wordt een digitalisering van begin tot eind tot stand gebracht en worden ook de informatielogistiek en de IT-infrastructuur in het bedrijf betrokken.

Ruwac onderscheidt zich door individuele en op maat gemaakte oplossingen.

Het juiste nog niet gevonden? Neem gerust contact met ons op.

Naar de contactpersoon