Ruwac industriezuiger met draaistroomaandrijving DS1400 voor de gasexplosieve atmosfeer zuigt giftige stoffen op

Een zuiger voor de brandweer

Klant: brandweer Bremerhaven
Zuigmateriaal: diverse gevaarlijke goederen
Branche: overige
Zuiger: DS 1750 GAS-Ex

De circa 260 voltijdse en 86 vrijwillige brandweerlieden van de brandweer Bremerhaven zorgen 24 uur per dag voor veiligheid. Elk jaar voeren ze ongeveer 23.000 missies uit. Dat betekent: Gemiddeld is er iedere 23 minuten een alarm.

Opgave

Omdat de brandweer niet alleen verantwoordelijk is voor het bestrijden van branden, maar ook voor de reddingsdienst, de technische assistentie bij ongevallen van alle soorten en de burgerbescherming, hoort een zo flexibel mogelijke zuiger tot de uitrusting. Hij moet in staat zijn, uiteenlopende stofvormige of vloeibare substanties op te nemen, waarvan de gevaren of ontbrandbaarheid op het moment van gebruik nog niet bekend zijn.

Oplossing

De zuiger, die de brandweer Bremerhaven nu gebruikt, werd door Ruwac – op basis van het beproefde modulaire systeem – individueel aangepast aan de eisen. Vanzelfsprekend kan hij zowel gas- als stofexplosieve media opnemen, alsmede geleidend ontbrandbaar stof.

Om de afgezogen stoffen of vloeistoffen zonder gevaar te kunnen afvoeren, is in de opvangcontainer een wegwerp-kunststofbak geplaatst. Deze kan luchtdicht worden afgesloten met een deksel en, overeenkomstig gemarkeerd, volgens de voorschriften afgevoerd, zonder dat materiaal uittreedt of schadelijke gassen resp. dampen vrij kunnen komen. Als grotere hoeveelheden moeten worden op- of afgezogen kan men een meegeleverd cycloondeksel voor vaten van 200 liter gebruiken. Zo kunnen zeer grote hoeveelheden schadelijke stoffen van droge of waterige consistentie snel worden afgevoerd.

De zuiger is uitgerust met grote wielen en een extra hoog geplaatst chassis, om op de gebruikslocatie onbeperkt mobiel te zijn. Extra draaggrepen zorgen voor mobiliteit in ruw terrein. Bovendien kunnen boven- en onderdeel worden gescheiden door snelsluitingen.

Verdere branches

Ruwac industriezuiger DS2520 voor de stofexplosieve atmosfeer zuigt as van een biomassaverwarmingsinstallatie bij Bentheimer-Holz in Bad Bentheim.

Bentheimer Holz

Een exploitant van biomassaverwarmingen gebruikt een mobiele zuiger, om de ascontainers van de onder contract geëxploiteerde installaties te legen. Dankzij het hoge zuigvermogen kan de zuiger daarbij vaak op de vrachtwagen blijven.

Ruwac industriezuiger met draaistroomaandrijving DS1400 voor de gasexplosieve atmosfeer zuigt giftige stoffen op

Brandweer Bremerhaven

Een "brandweerzuiger" moet bijzonder flexibel zijn, omdat de brandweer tijdens haar werkzaamheden de meest uiteenlopende (ook brandbare en explosieve) vloeibare en stofvormige media hanteert en opzuigt.

Ruwac afzuiginstallatie zuigt beendermeel in het crematorium in Hamburg.

Crematorium Hamburg

In een crematorium wordt een centrale afzuiginstallatie gebruikt om de vloeren te reinigen. De zuigleidingen lopen over drie verdiepingen en zijn 150 meter lang.

Ruwac industriezuiger DS2 zuigt houtspaanders bij Steinway & Sons in Hamburg.

Steinway

Waar met de hand gemaakt "de beste vleugels en piano's ter wereld" ontstaan, zorgen meer dan 90 Ruwac-zuigers voor netheid. De bandbreedte van de gebruikte apparaten weerspiegelt het Ruwac-programma aan stof-Ex-zuigers sinds 1979.

Ruwac industriezuiger DS4150 zuigt steenstof en kiezels bij de Karl-May Festspielen in Bad Segeberg.

Stump Spezialtiefbau - Karl May-festival

Gedurende meerdere maanden zogen twee Ruwac DS 4150's fijn boorstof af, dat ontstond bij veiligheidswerkzaamheden in het natuurlijke landschap van het Karl May-festival. De zuigers stonden op de grond, de zuigleiding was in de rotswand gelegd.

Ruwac industriezuiger DLS1000 voor de gasexplosieve atmosfeer zuigt brandbare vloeistoffen in het Academisch Ziekenhuis Düsseldorf.

Universiteitsziekenhuis Düsseldorf

In de warmtekrachtcentrale van het academisch ziekenhuis Düsseldorf is een Ruwac-zuiger gestationeerd, die brandbare vloeistoffen zoals stookolie of benzine kan opnemen en afvoeren.

Ruwac industriezuiger DS1220 zuigt papierstof en schimmels in het Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig.

ZfB Leipzig

Bij de verwijdering van schimmel uit oude, waardevolle boeken doet een Ruwac-zuiger met HEPA-filter het fijne werk - en beschermt de restaurateurs.

Ruwac onderscheidt zich door individuele en op maat gemaakte oplossingen.

Het juiste nog niet gevonden? Neem gerust contact met ons op.

naar de contactpersoon