Ruwac afzuiginstallatie zuigt beendermeel in het crematorium in Hamburg.

Centrale afzuiging voor een modern crematorium

Klant: crematorium Hamburg
Zuigmateriaal: stof, as
Branche: overige
Zuiger: centrale afzuiginstallatie

Hamburger Krematorium GmbH exploiteert twee crematoria, één daarvan op het kerkhof Ohlsdorf – de grootste parkbegraafplaats ter wereld. Beide kunnen per dag tot 90 crematies uitvoeren, circa 80% daarvan vindt nog plaats op de dag van overhandiging. De emissiewaarde van de crematoria zijn veel beter dan de normen vereisen. En ook binnenin de gebouwen, die naast de verbrandingsinstallaties ook ruimten bieden voor het afscheid van overledenen, gaat het er netjes aan toe.

Opgave

Op meerdere niveaus van het "technische gedeelte" in het crematorium moest de mogelijkheid worden gecreëerd, het gegenereerde stof van de vloer op te nemen en ook uit afzonderlijke installaties af te zuigen.

Oplossing

Een centrale afzuiginstallatie biedt via in totaal 150 meter lange zuigleidingen de mogelijkheid, op verschillende plaatsen en op drie verdiepingen zuigslangen met overeenkomstige mondstukken en borstels aan te sluiten.

Het benodigde zuigvermogen wordt geleverd door een 15 kW-aandrijving, die is ontworpen voor permanent gebruik. Een zakfilter mit 4,5 meter filteroppervlak reinigt de aangezogen lucht. Het zuigmateriaal wordt verzameld in een afvoervat, dat luchtdicht afgesloten onder de silo staat. Sommige installaties zijn ook direct verbonden met de afzuiging. De afzuiginstallatie schakelt bijvoorbeeld automatisch in, wanneer de asmolen actief is. Hij verkleint de residuen uit de verbranding en vult de as in een vat.

Verdere branches

Ruwac industriezuiger DS2520 voor de stofexplosieve atmosfeer zuigt as van een biomassaverwarmingsinstallatie bij Bentheimer-Holz in Bad Bentheim.

Bentheimer Holz

Een exploitant van biomassaverwarmingen gebruikt een mobiele zuiger, om de ascontainers van de onder contract geëxploiteerde installaties te legen. Dankzij het hoge zuigvermogen kan de zuiger daarbij vaak op de vrachtwagen blijven.

Ruwac industriezuiger met draaistroomaandrijving DS1400 voor de gasexplosieve atmosfeer zuigt giftige stoffen op

Brandweer Bremerhaven

Een "brandweerzuiger" moet bijzonder flexibel zijn, omdat de brandweer tijdens haar werkzaamheden de meest uiteenlopende (ook brandbare en explosieve) vloeibare en stofvormige media hanteert en opzuigt.

Ruwac afzuiginstallatie zuigt beendermeel in het crematorium in Hamburg.

Crematorium Hamburg

In een crematorium wordt een centrale afzuiginstallatie gebruikt om de vloeren te reinigen. De zuigleidingen lopen over drie verdiepingen en zijn 150 meter lang.

Ruwac industriezuiger DS2 zuigt houtspaanders bij Steinway & Sons in Hamburg.

Steinway

Waar met de hand gemaakt "de beste vleugels en piano's ter wereld" ontstaan, zorgen meer dan 90 Ruwac-zuigers voor netheid. De bandbreedte van de gebruikte apparaten weerspiegelt het Ruwac-programma aan stof-Ex-zuigers sinds 1979.

Ruwac industriezuiger DS4150 zuigt steenstof en kiezels bij de Karl-May Festspielen in Bad Segeberg.

Stump Spezialtiefbau - Karl May-festival

Gedurende meerdere maanden zogen twee Ruwac DS 4150's fijn boorstof af, dat ontstond bij veiligheidswerkzaamheden in het natuurlijke landschap van het Karl May-festival. De zuigers stonden op de grond, de zuigleiding was in de rotswand gelegd.

Ruwac industriezuiger DLS1000 voor de gasexplosieve atmosfeer zuigt brandbare vloeistoffen in het Academisch Ziekenhuis Düsseldorf.

Universiteitsziekenhuis Düsseldorf

In de warmtekrachtcentrale van het academisch ziekenhuis Düsseldorf is een Ruwac-zuiger gestationeerd, die brandbare vloeistoffen zoals stookolie of benzine kan opnemen en afvoeren.

Ruwac industriezuiger DS1220 zuigt papierstof en schimmels in het Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig.

ZfB Leipzig

Bij de verwijdering van schimmel uit oude, waardevolle boeken doet een Ruwac-zuiger met HEPA-filter het fijne werk - en beschermt de restaurateurs.

Ruwac onderscheidt zich door individuele en op maat gemaakte oplossingen.

Het juiste nog niet gevonden? Neem gerust contact met ons op.

naar de contactpersoon