Ruwac industriezuiger DS1220 zuigt papierstof en schimmels in het Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig.

Oude boeken restaureren – met een industriezuiger

Klant: ZfB Leipzig
Zuigmateriaal: schimmelsporen
Branche: overige
Zuiger: DS 1220 stofklasse H

Het Centrum für Bucherhaltung (ZFB) in Leipzig heeft zich gespecialiseerd in het behoud en de restauratie van oude, waardevolle boeken. Deze boeken zijn vaak aangetast door schimmels, die op het papier en de gebruikte lijmen een ideale voedingsboden vinden voor vermeerdering. ZFB verhelpt deze schade, doordat aangetaste plaatsen gedesinfecteerd of met gammastralen behandeld worden. Aansluitend verwijderen de medewerkers de residuen met een grondige en voorzichtige droge reiniging. Tot de klanten van ZFB horen bibliotheken en archieven, maar ook bibliofiele particulieren.

Opgave

Het is het doel van ZFB, een hoge standaard in de boekbehoudende schimmelverwijdering te bieden en tegelijk de hoogste werkgezondheidsmaatstaven te verzekeren. Daarom moeten de bij de reiniging optredende, met schimmel beladen residuen betrouwbaar worden afgezogen.

Oplossing

Voor de mechanische verwijdering van de schimmels en sporen gebruikt het personeel een gumsponsje, penseel of een Ruwac-zuiger met een filter van de stofklasse H (HEPA-filter). Het filter houdt de schimmelsporen, die een diameter hebben van slechts 2 tot 5 µm, met een maximale doorlating van slechts 0,005% tegen. Dat betekent: Van 10.000 deeltjes die worden opgezogen, komen hoogstens vijf weer in de omgevingslucht. 99.995 deeltjes daarentegen blijven achter in het filter.

Iedere werkplek van de boekrestaurateurs is uitgerust met een afzuiging; de medewerkers werken met een adembeschermingsmasker. De Ruwac-zuiger, waarmee ze de boeken reinigen is uitgerust met een fijne zuigborstel, die papier en binding ontziet, stof en schimmel echter grondig afzuigt en in het filter vasthoudt.

Het extreem fijne filter van afzuiginstallatie en zuiger alsmede de hoge retentiewaarden van de filters zijn bij de schimmelverwijdering voorgeschreven, omdat schimmels en sporen weliswaar (afgezien van twee zelden voorkomende geslachten) niet direct gevaarlijk zijn voor de gezondheid, maar allergeen potentieel vertonen. Dat betekent: Bij wie met schimmel in contact komt, kan een allergie uitbreken, die onaangename gevolgen heeft, omdat deze soort microbe bijna alomtegenwoordig is.

Verdere branches

Ruwac industriezuiger DS2520 voor de stofexplosieve atmosfeer zuigt as van een biomassaverwarmingsinstallatie bij Bentheimer-Holz in Bad Bentheim.

Bentheimer Holz

Een exploitant van biomassaverwarmingen gebruikt een mobiele zuiger, om de ascontainers van de onder contract geëxploiteerde installaties te legen. Dankzij het hoge zuigvermogen kan de zuiger daarbij vaak op de vrachtwagen blijven.

Ruwac industriezuiger met draaistroomaandrijving DS1400 voor de gasexplosieve atmosfeer zuigt giftige stoffen op

Brandweer Bremerhaven

Een "brandweerzuiger" moet bijzonder flexibel zijn, omdat de brandweer tijdens haar werkzaamheden de meest uiteenlopende (ook brandbare en explosieve) vloeibare en stofvormige media hanteert en opzuigt.

Ruwac afzuiginstallatie zuigt beendermeel in het crematorium in Hamburg.

Crematorium Hamburg

In een crematorium wordt een centrale afzuiginstallatie gebruikt om de vloeren te reinigen. De zuigleidingen lopen over drie verdiepingen en zijn 150 meter lang.

Ruwac industriezuiger DS2 zuigt houtspaanders bij Steinway & Sons in Hamburg.

Steinway

Waar met de hand gemaakt "de beste vleugels en piano's ter wereld" ontstaan, zorgen meer dan 90 Ruwac-zuigers voor netheid. De bandbreedte van de gebruikte apparaten weerspiegelt het Ruwac-programma aan stof-Ex-zuigers sinds 1979.

Ruwac industriezuiger DS4150 zuigt steenstof en kiezels bij de Karl-May Festspielen in Bad Segeberg.

Stump Spezialtiefbau - Karl May-festival

Gedurende meerdere maanden zogen twee Ruwac DS 4150's fijn boorstof af, dat ontstond bij veiligheidswerkzaamheden in het natuurlijke landschap van het Karl May-festival. De zuigers stonden op de grond, de zuigleiding was in de rotswand gelegd.

Ruwac industriezuiger DLS1000 voor de gasexplosieve atmosfeer zuigt brandbare vloeistoffen in het Academisch Ziekenhuis Düsseldorf.

Universiteitsziekenhuis Düsseldorf

In de warmtekrachtcentrale van het academisch ziekenhuis Düsseldorf is een Ruwac-zuiger gestationeerd, die brandbare vloeistoffen zoals stookolie of benzine kan opnemen en afvoeren.

Ruwac industriezuiger DS1220 zuigt papierstof en schimmels in het Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig.

ZfB Leipzig

Bij de verwijdering van schimmel uit oude, waardevolle boeken doet een Ruwac-zuiger met HEPA-filter het fijne werk - en beschermt de restaurateurs.

Ruwac onderscheidt zich door individuele en op maat gemaakte oplossingen.

Het juiste nog niet gevonden? Neem gerust contact met ons op.

naar de contactpersoon